søndag 4. mai 2008

Det næmer seg sommerferie og vi planlegger et treff. Kom gjerne med forslag til aktiviteter og hvor vi kan oppholde oss!