onsdag 17. november 2010

OH MY GOD!!! Det er faktisk to år siden det har skjedd noe på den fronten her! Monica og Marita er fortsatt i live når det gjelder gyaru-livsstilen. I dag har vi offisielt gjenåpnet CoutureGals! En ny fresh start, basert på gamle ideer.

Diskuterte sammen og fant ut at vi beholder gamle mobilsiden. Vekker på en måte gamle minner right?