Medlemmer

1. generasjon
Monica
Maria
2. generasjon
Marita
3. generasjon
Ingvild

Tidligere medlemmer
Ranveig (1. gen)
Tine Malene (2. gen)

Hvordan regnes generasjoner i CG?
I CG regnes generasjoner etter hvilken tidsperiode et medlem kom inn. Da CG kun tar inn medlemmer via invitasjon, regnes generasjon etter når et medlem ble invitert. Et medlem fra samme generasjon ble medlem i CG i samme år. Det er med andre ord ingen hierarki - det er kun en oversikt over når hver person ble medlem.