Info

Hva er CoutureGals?
Vårt hovedmål som CoutureGals er å skape et fellesskap basert på felles interesser, tankegang og ikke minst vennskap for medlemmer av gruppen. Vi har begrenset oss til den sørlige delen av Norge, men vi er åpne for samarbeid med andre søstercirle både i Norge og internasjonalt.


Mer informasjon om hvordan CoutureGals drives kan leses om i vedtekter.


Historie CoutureGals er en norsk nago-sa startet av Maria og Monica den 31. mars 2008. Vi var stolte av å kunne være en undercircle av amerikanske ive-sa Bulaklak Tribe. Gyaru var ikke så stort i Norge, og i tillegg til lukkede treff inviterte CoutureGals andre interesserte med på åpne treff.


 17. november 2010 ble CoutureGals gjenåpnet igjen etter en lang tid med inaktivitet. Denne gangen er det Marita og Monica som sammen gjorde ideen om gjenåpning om til realitet. Vi er denne gangen stolte av å kunne gjenåpne circlen med en dæsh av mer modenhet enn tidligere.Vi markerer comebacken med fargeendring av logo, som også symbolisrerer en mer moden tankegang.Vi er fortsatt en nago-sa med inspirasjon fra ive-sa - registrert som en organisasjon.

Spørsmål eller behov for å kontakte oss? Send oss en mail!
couturegals@gmail.com